• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نازک دوز بخش چهارم

نازکدوز در واقع دوره پایه یا مبتدی خیاطی هست ودانشجوپس ازکسب مهارتهای لازم برای دوره های پیشرفته آماده میشود.

❇️بخش چهارم دوره نازک دوزی زنانه:

در این بخش هنر جو با نحوه تغییر گشادی های مختلف در دامنها (فون کردن اساس دامن ) آشنا شده وبا استفاده از تکنیکهای مختلف وکاربردی به راحتی میتواند دامن مورد نظر ودلخواه خود را طراحی کرده وخلق نماید.

دامن فون پنس دار معمولی

نمایی از مقدار گشادی این دامن که با عکس برای شما عزیزان نشان داده شده است.

در قسمت اول این بخش الگو سازی،برش ودوخت دامن فون پنس دار معمولی انجام شده که در این دامن با توجه به اینکه پنس کمر دامن حفظ شده ولی دامن نسبت به دامن اساس حالتی گشادتر و آزاد تر دارد که میتوان این دامن را با چاک یا بدون چاک استفاده نمود.

دامن فون پنس دار گشاد

نمایی از مقدار گشادی این دامن که با عکس برای شما عزیزان نشان داده شده است.

در قسمت دوم این بخش الگو سازی،برش ودوخت دامن فون پنس دار گشاد انجام شده که در این دامن با توجه به اینکه پنس کمر دامن حفظ شده ولی دامن نسبت به دامن قبلی حالتی گشادتر و آزاد تر دارد که میتوان این دامن را بدون چاک استفاده نمود.

دامن فون بدون پنس معمولی

نمایی از مقدار گشادی این دامن که با عکس برای شما عزیزان نشان داده شده است.

در قسمت سوم این بخش الگو سازی،برش ودوخت دامن فون بدون پنس  معمولی انجام شده که در این دامن پنس کمر دامن حذف شده وانتقال پنس صورت گرفته و دامن نسبت به دامن قبل مقداری گشادتر و آزاد تر است ویکی از دامنهای زیبایی هست که در بین خانمها  طرفدار زیادی دارد.

(تصویراین دامن به دامن یک چهارم کلوش نزدیک بوده وظاهری شبیه به آن دارد با توجه به اینکه مصرف پارچه در این نمونه دامن کمتر وبه صرفه تر است.)

این دامن نیازی به چاک نداشته مگر به صورت تزیینی ودلخواه)

 

دامن فون بدون پنس گشاد

نمایی از مقدار گشادی این دامن که با عکس برای شما عزیزان نشان داده شده است.

در قسمت چهارم این بخش الگو سازی،برش ودوخت دامن فون بدون پنس  گشاد انجام شده که در این دامن پنس کمر حذف شده وانتقال پنس صورت گرفته و دامن نسبت به دامن قبل مقداری گشادتر و آزاد تر است(این دامن به دامن نیم کلوش نزدیک بوده وظاهری شبیه به آن دارد با توجه به اینکه مصرف پارچه در این نمونه دامن کمتر وبه صرفه تر است.)

الگوی دامن تنگ ونکات مهم آن

نمایی از مدلهای مختلف این دامن، که با عکس برای شما عزیزان نشان داده شده است.

در قسمت پنجم این بخش ،الگو سازی ونحوه طراحی دامن تنگ مجلسی به شیوه درست همراه با نکات مهم در مورد مقدار واندازه چاک روی این دامن و اندازه های نرمال آن و همچنین میزان و مقدار تنگی دامن در قدهای مختلف انجام شده که هنرجو بعد از فراگیری درست این نکات میتواند به راحتی تشخیص دهد که چه دامنی را با چه نکاتی باید طراحی کند.

الگوی دامن تنگ ونکات کامل تنگ کردن دامن در قدها وسایزهای مختلف همراه با چاک معمولی دوطرفه وزیپ مخفی
طراحی وبرش آستر برای دامن تنگ با قد های متفاوت
برش ودوخت کامل دامن تنگ چاک دارمعمولی همراه بابرش ودوخت آستر ونحوه قلفتی کردن آستر به دامن در محل زیپ

نحوه محاسبه سرکمر دامن همراه با برش ودوخت ونصب قزن دامن

تمام نکات فوق دراین قسمت به صورت کاملا عملی انجام شده است.

دامن تنگ با برش منحنی

نمایی از مدلهای مختلف این دامن، که با عکس برای شما عزیزان نشان داده شده است.

الگو،برش ودوخت نوعی دامن تنگ همراه با برش منحنی در قسمت پشت وجلوی دامن همراه با چاک با پیلی دوقلو در پشت دامن که به راحتی براساس این آموزش هنر جو میتواند مدلهای مختلف دیگری رو خلق کند. وهمچنین هدف از آموزش پیلی بر روی این دامن این بوده که به راحتی شما بتوانید در هر قسمتی از لباس این نمونه پیلی را ایجاد نمایید.

 

 دامن تنگ چاک پیلی دوقلو در پشت دامن

 

دامن تنگ  با چاک پیلی دوبل دوقلو در پشت دامن

 

 

برش ودوخت دامن تنگ بدون پنس همراه با چاک پیلی دوبل دوقلو در پشت دامن

 

۱۷-💫الگوی دامن شلواری ساده ٬ازقسمت جلو کمری واز قسمت پشت کش دار٬همراه با محاسبه پارچه

۱۸-🌟برش ودوخت کامل دامن شلواری ساده

دامن شلواری پیلی دار

۱۹-💫دامن شلواری پیلی دار همراه با زیپ دوزی مخصوص (پیلی دوقلو در مرکز جلو وپشت)

۲۰-🌟برش ودوخت کامل دامن شلواری پیلی دار

دامن ساده خونگی

۲۱-💫دامن ساده کوناه یا بلند خونگی با کمرکش دار

۲۲-🌟برش ودوخت دامن ساده کوتاه یا بلند خونگی باکمر کش دار

 

۲۳-💫الگو سازی ٬اساس بالاتنه بدون پنس سرشانه برای لباسهای گشاد

۲۴-🌟الگوسازی پایه بالاتنه کیمونوی جلو بسته وجلو بازfrp

۲۵-💫الگو سازی چند نمونه مانتو کیمونو از روی اساس وپایه کیمونو ومدل سازی یک نمونه مانتو جهت دوخت

۲۶-🌟برش ودوخت یک نمونه مانتو کیمونو مدل سازی شده

۲۷-💫الگو سازی کیمونوی رگلان ساده مخصوص افراد لاغر٬متوسط وچاق

۲۸-🌟برش ودوخت کیمونوی رگلان ساده

۲۹-💫الگوسازی مانتو برش دار جلو بسته همراه با یقه تلفیقی خطی بندینک دار

۳۰-🌟برش ودوخت مانتو برش دار جلو بسته همراه با یقه تلفیقی خطی بندینک دار

۳۱-💫الگو سازی مقنعه کاسه ای

۳۲-🌟برش ودوخت مقنعه کاسه ای

۳۳-💫الگو سازی مقنعه چانه دار

۳۴-🌟برش ودوخت مقنعه چانه دار

۳۵-💫الگو سازی شلوار یا پیژامای ساده زنانه مخصوص پارچه های نخی وتترون

۳۶-🌟برش ودوخت شلوار یا پیژامای ساده زنانه مخصوص پارچه های نخی وتترون همراه با کش دوزی کمر نوع اول

۳۷-💫 الگوسازی شلوار یا پیژامای ساده مردانه مخصوص پارچه های نخی وتترون

۳۸-🌟 برش ودوخت شلوار یا پیژامای ساده مردانه مخصوص پارچه های نخی وتترون با کش دوزی کمر نوع دوم

۳۹-💫الگو سازی شلوار یا پیژامای ساده زنانه مخصوص پارچه های کشی

۴۰-🌟برش ودوخت شلوار یا پیژامای ساده زنانه مخصوص پارچه های کشی

۴۱-💫الگو سازی یقه آمریکایی اسپرت با پشت یقه ایستاده

۴۲-🌟 برش ودوخت یقه آمریکایی اسپرت با پشت یقه ایستاده

برنامه درسی دوره

دامن
دامن فون پنس دار معمولی 01:12:00
دامن فون پنس دار گشاد 00:15:00
دامن فون بدون پنس معمولی 00:22:00
دامن فون بدون پنس گشاد 00:35:00
الگو دامن تنگ و نکات 01:18:00
دامن تنگ با برش منحنی 00:40:00
دامن تنگ بدون پنس ، چاک پیلی دوقلو 00:27:00
دامن شلواری ساده 00:59:00
دامن شلواری پیلی دار 00:54:00
دامن خانگی 00:19:00
بالاتنه شومیز
بالاتنه شومیز 00:47:00
بالاتنه کیمونو
الگو بالاتنه کیمونو 00:23:00
الگوسازی چند نمونه کیمونو 00:17:00
الگو و دوخت یک نمونه کیمونو 01:28:00
الگو و دوخت کیمونو رگلان 00:46:00
مانتو با یقه تلفیقی
مانتو یقه تلفیقی 00:38:00
مقنعه
مقنعه کاسه ای 00:20:00
مقنعه چانه دار 00:27:00
شلوار کشی ساده زنانه
شلوار کشی ساده زنانه 00:41:00
یقه آمریکاریی اسپرت
یقه آمریکایی اسپرت 00:50:00
قيمت ۴۰۰,۰۰۰ تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 1 رای

0

  • 1 سال
  • تعداد جلسات7
2 دیدگاه
227 دانشجو

صاحب یک فروشگاه شوید

طراحی شده توسط اف آر پی